FANDOM


This category collects all characters featured in the Senki Zesshō Symphogear series.

Senki Zesshō Symphogear

Characters from Senki Zesshō Symphogear
Hibiki Infobox Tsubasa Infobox Chris Infobox Miku Infobox Kanade Infobox
Hibiki Tachibana Tsubasa Kazanari Chris Yukine Miku Kohinata Kanade Amou
Kazanari Genjuro Ryoko Infobox Ogawa Shinji Sakuya Fujitaka Aoi Tomosato
Genjuro Kazanari Ryoko Sakurai Shinji Ogawa Sakuya Fujitaka Aoi Tomosato
Kuriyo-School Shiori-School Yumi-School Fine Nehushtan Taketsugu Hiroki
Kuriyo Ando Shiori Terashima Yumi Itaba Finé Taketsugu Hiroki
Tony Glazer
Tony Glazer

Senki Zesshō Symphogear G

Characters from Senki Zesshō Symphogear G
Hibiki Infobox Tsubasa Infobox Chris Infobox Miku Infobox Maria Infobox
Hibiki Tachibana Tsubasa Kazanari Chris Yukine Miku Kohinata Maria Cadenzavna Eve
Serena Infobox Tsukuyomishirabe Akatsukikirika Dr. Ver2 Professor Nastassja
Serena Cadenzavna Eve Shirabe Tsukuyomi Kirika Akatsuki Dr. Ver Prof. Nastassja
Kazanari Genjuro Ryoko Infobox Ogawa Shinji Sakuya Fujitaka Aoi Tomosato
Genjuro Kazanari Ryoko Sakurai Shinji Ogawa Sakuya Fujitaka Aoi Tomosato
Kuriyo-School Shiori-School Yumi-School Masahito Shibata Fine Priestess
Kuriyo Ando Shiori Terashima Yumi Itaba Masahito Shibata Finé
Komichi Ayano Yuki godai g Otome Kaburagi Ayumu Takasaka Tōko Sabe
Komichi Ayano Yuki Godai Otome Kaburagi Ayumu Takasaka Tōko Sabe
Ako Ōki
Ako Ōki

Senki Zesshō Symphogear GX

Characters from Senki Zesshō Symphogear GX
Hibiki Infobox Tsubasa Infobox Chris Infobox Maria Infobox Tsukuyomishirabe
Hibiki Tachibana Tsubasa Kazanari Chris Yukine Maria Cadenzavna Eve Shirabe Tsukuyomi
Akatsukikirika Carol Infobox Elnein Infobox Miku Infobox Kazanari Genjuro
Kirika Akatsuki Carol Malus Dienheim Elfnein Miku Kohinata Genjuro Kazanari
Ogawa Shinji Sakuya Fujitaka Aoi Tomosato Kuriyo-School Shiori-School
Shinji Ogawa Sakuya Fujitaka Aoi Tomosato Kuriyo Ando Shiori Terashima
Yumi-School Leiur Darāhim Garie Micha Phara
Yumi Itaba Leiur Darāhim Garie Tūmān Micha Jawkān Phara Suyūf
Dr. Ver2 Masahito Shibata Akira Tachibana Kazanari Yatsuhiro Carol's father
Dr. Ver Masahito Shibata Akira Tachibana Yatsuhiro Kazanari Izak Malus Dienheim

Senki Zesshō Symphogear AXZ

Characters from Senki Zesshō Symphogear AXZ
Hibiki Infobox Tsubasa Infobox Chris Infobox Maria Infobox Tsukuyomishirabe
Hibiki Tachibana Tsubasa Kazanari Chris Yukine Maria Cadenzavna Eve Shirabe Tsukuyomi
Akatsukikirika CarolNien Fused Miku Infobox Kazanari Genjuro Ogawa Shinji
Kirika Akatsuki Elfnein Miku Kohinata Genjuro Kazanari Shinji Ogawa
Sakuya Fujitaka Aoi Tomosato Saint-Germain Cagliostro Prelati
Sakuya Fujitaka Aoi Tomosato Saint-Germain Cagliostro Prelati
Tiki Adam Weishaupt Sonya Steffan Yumi-School
Tiki Adam Weishaupt Sonia Virena Stephan Virena Yumi Itaba
Kuriyo-School Shiori-School Fudo Kazanari Kazanari Yatsuhiro
Kuriyo Ando Shiori Terashima Fudō Kazanari Yatsuhiro Kazanari

All items (16)